O mnie

Nazywam się Jadwiga Rynkiewicz

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii  oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Obecnie szkolę się w Katowickim Instytucie Psychoterapii na Akredytowanym Kursie Psychoterapii w podejściu integracyjnym Systemowo- Ericksonowskim, oraz  innych szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi, nastolatkami i osobami dorosłymi.
Doświadczenie zdobywałam m. inn.  w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego
w Siemianowicach Śląskich, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w  Centrum Pediatrii w Sosnowcu, Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w formie konsultacji psychologicznych, wsparcia w kryzysie, psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.

Warsztaty i szkolenia w których brałam udział:

Diagnoza i pomoc psychologiczna

 • „Skuteczna komunikacja z osobami reprezentującymi odmienne style myślenia” w oparciu o metodę FRIS -Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości
 • Badanie neuropsychologiczne dziecka. Uniwersytet SWPS Katowice
 • „Rozpoznawanie dysfunkcji sensorycznych w obrębie bazowych układów sensorycznych w tym wzrokowych i słuchowych u małych dzieci” – organizowany we współpracy Uniwersytet SWPS z Centrum Edukacyjno Terapeutycznym Synergia
 • „Metoda Dobrego Startu” – NPDN Fundacji In Corpore
 • „Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami ze spektrum autyzmu” SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Psychoterapia indywidualna

 • Racjonalna Terapii Zachowania- Pracownia RTZ Agnieszka Hottowy
 • Podstawy teoretyczne i warsztatowe  systemów psychoterapeutycznych”- Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 
 • „Mój głos podąży za Tobą…” Terapia Miltona H.Ericksona – organizowany przez we współpracy Polskiego  Instytutu  Ericksonowskiego i Górnośląskiej  Wyższej  Szkoły Handlowej Kiedy rozum nie wystarczy – zastosowanie Teorii Poliwagalnej Porgesa w Psychoterapii – Polski Instytut Ericksonowski

Psychoterapia dzieci i młodzieży

 • Zajęcia seminaryjno- warsztatowe „Kontakt z młodzieżą w ujęciu psychodynamicznym”– Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Nadużycia seksualne wobec dzieci i ślady traumy w dorosłości – Strefa rodzica Uniwersytet SWPS Katowice.

Psychoterapia systemowa

 • „Diagnoza i pomoc psychologiczna w ujęciu systemowym” SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Rzucone ziarno- metafora i bajka w pracy z dziećmi rodzinami – Polski
  Instytut Ericksonowski

Psychoterapia grupowa

 • „Psychoterapia grupowo- analityczna”- warsztat organizowany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów 

Psychoterapia zachowań problemowych

 • O miłości do jedzenia prawie wszystko – terapia zaburzeń odżywiania – Polski Instytut Ericksonowski
 • W pułapce nałogowych zachowań- kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych”- Krakowskie Towarzystwo Medyczne

Kontakt

ADRES

Katowice,
ul. Krasińskiego 29

TELEFON

505 78 09 78