Psychoterapia

Psychoterapeuta to osoba, która poprzez rozmowę, ćwiczenia i różnego rodzaju zadania wspiera osobę doświadczającą trudności w drodze do satysfakcjonującego funkcjonowania, lepszego samopoczucia i budowania przyjaznych relacji z innymi. Osobami korzystającymi z tej formy leczenia są osoby z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości lub osoby mierzące się z różnorodnymi kryzysami. W swojej pracy opieram się na założeniu, że każda osoba ma w sobie potencjał do samodzielnego poradzenia sobie z trudnościami a rola terapeuty polega na pomocy, aby ten potencjał odnaleźć i wzmocnić.

W gabinecie proponuję Państwu następujące formy wsparcia:

Diagnoza i pomoc psychologiczna

polega na rozmowie z terapeutą w czasie, której zgłaszająca się osoba opowiada o swoich trudnościach, cierpieniu, kłopotach utrudniających jej funkcjonowanie. Terapeuta poprzez uważne słuchanie i zadawane pytania stara się zrozumieć naturę trudności i poznać sytuacje życiową pacjenta. Niekiedy pomocną okazuje się sama konsultacja, w pozostałych przypadkach terapeuta proponuje formę pomocy najbardziej przydatną do rozwiązania przedstawionych trudności.

Terapia indywidualna

polega na rozmowie, w której terapeuta pomaga pacjentowi przyjrzeć się wzorom myślenia, funkcjonowania i reagowania w różnych sytuacjach. Adresowana jest do osób doświadczających cierpienia, mających zaniżoną samoocenę, kłopoty w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, mających problemy z emocjami lub brak satysfakcji z życia a nawet odczuwających trudności z wykorzystaniem swojego potencjału.

Terapia młodzieży

polega na wsparciu młodego człowieka w procesie dorastania. Adresowana jest do młodzieży, która poszukuje własnej tożsamości, ma trudności w zaakceptowaniu siebie, wykazuje niskie poczucie własnej wartości, nadmierną nieśmiałość lub wycofanie. Na terapię zgłaszają się osoby, które czują się niezrozumiane, nie radzą sobie z emocjami, wykazują obniżony nastrój czy wręcz objawy depresji. Aby uciec od cierpienia eksperymentują z używkami, uzależnieniami lub agresywnymi zachowaniami.

Terapia systemowa

polega na rozmowie członków rodziny z terapeutą o trudnościach we wzajemnych relacjach. Opiera się na założeniu, że trudności każdego z członków rodziny wzajemnie na siebie wpływają, a to z kolei przyczynia się do powstawania nieporozumień i konfliktów. Celem terapii systemowej jest pokonanie trudności poprzez wspólną pracę nad ich rozwiązaniem. Terapia systemowa jest najczęściej proponowana, kiedy zgłaszany problem dotyczy dzieci, gdy rodzinę dotyka kryzys życiowy a jej członkom trudno odnaleźć się w nowej sytuacji.

Psychodietetyka

polega na wspieraniu osoby w trakcie zmiany sposobu odżywiania, wspólnym poszukiwaniu sposobu neutralizowania tego, co utrudnia ten proces, ale także na wzmacnianiu elementów, które motywują do zadbania o siebie i swoje zdrowie. Często w procesie tym trzeba przyjrzeć się głębszym problemom, które prowadzą do podtrzymania dysfunkcyjnych sposobów jedzenia. Być może jest to potrzeba zajadania emocji a może nadmierna kontrola, która zastępuje coś znaczącego dla osoby potrzebującej pomocy.

Psychoterapia zachowań problemowych

polega na nauce zastępowania niechcianych zachowań bardziej akceptowalnymi. Dotyczy trudności jak uzależnienia behawioralne, agresja, zachowania kompulsywne lub ryzykowne. W terapii można przyjrzeć się temu, jakie potrzeby realizowane są poprzez takie zachowania, poszukać metod, które pozwolą zaspokajać potrzeby w mniej szkodliwy sposób i trwale ograniczyć dysfunkcyjne programy, aby odzyskać satysfakcjonujące życie.

Kontakt

ADRES

Katowice,
ul. Krasińskiego 29

TELEFON

505 78 09 78